Oud Doels Liedeken

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

woensdag 28 januari 2015 om 11:45 uur.    |    Terug naar Gedichten
Dit werk werd reeds 1233 maal bekeken.


XI

Oud Doels Liedeken

                           

Volgewreten vlecht een graffity-rat zich nog langs uwen muren. In uw schemerige steede waarin gij ooit aanwezig waart, werd elk woord zo week, elke zin onmondig.

 

Op het arduin voor elke deur, op elke afgesleten treede    waakt nog een verleeden op enen afgematte wenteltrap    naar uwen zolder doode droomen.

 

In mijmerende spinnewebben achter deuren zonder slot hangen draaden die herinneren, aan raamen uit hun hengsels gelicht, aan stille slierten het gemis.

 

Zich maateloos meester telt den tijd uw klagende slagen op zijnen klok. Beklemd leg ik mijn hoofd in uw schoot, in mijn handen het gejut, gebrooken brood aangespoeld op uw wakken oever.

 

 

 

 
Vorige werk: Verliefd lentelied Terug naar overzicht Wijdingen aan tijdloosheid