Dixit

 

‘All that is neccesary for the triumph of evil is for good man to do nothing’ Edmund Burke 

                                           +++++++++++++++++++++++++

Al die moreel hoogstaanden vertonen een onverklaarbaar onvermogen om de werkelijkheid te bevatten en de even onverklaarbare neigIng om harde feiten te ontkennen en zo hun wensen voor werkelijkheid te nemen, de realiteit aan hun ideaal en verlangens aan te passen. FDV 

                                          ++++++++++++++++++++++++++

" Etant farouchement attaché à ma liberté de pensée et de création, je ne veux rien recevoir, ni du pouvoir actuel, ni d’aucun autre pouvoir politique, quel qu’il soit" Jacques Tardi, Frans striptekenaar weigerde La Légion d’honneur" 

                                          ++++++++++++++++++++++++++

                        O Liefde ! Mocht je van papier zijn, ik zou op je schrijven !

                                           ++++++++++++++++++++++++++

Stilte is een stijlfiguur waarin je jezelf kan verlengen.Muziek is zowat de stilste taal

++++++++++++++++++++++++++

Adellijke titels en zaligverklaringen zijn de meest wansmakelijke voorbeelden van maatschappelijke onzin.

++++++++++++++++++++++++++

De massa kan nooit noemer zijn. Ze is teller en hysterie.
De massa is uitsluitend massaal.
 

++++++++++++++++++++++++++

Een toerist heeft een hekel aan toeristen.

++++++++++++++++++++++++++

Perfectie staat haaks op het sublieme. Het kan enkel mooi zijn.

++++++++++++++++++++++++++

De zinloosheid van het leven ervaren is een negatieve bevestiging van haar zinvolheid.
 

++++++++++++++++++++++++++

Tijd is zich mateloos meester.

                                             ++++++++++++++++++++++++++

Uitsluitend een met controverse geslepen pen maakt vooruitgang mogelijk

                                             ++++++++++++++++++++++++++

Religie is obscurantisme van het helderste soort

                                             ++++++++++++++++++++++++++
 Henri Poincaré: “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”

"La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à une dogme, ni à une partie, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée preconçue, ni à qoui que ce soit, si ce n’est au faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre ce serait cesser d’être" Henri Poincaré 

                                             ++++++++++++++++++++++++++

 Déclaration des Droits de l’Homme en du Citoyen ,1789. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement…

( gewoon even ter herinnering in deze barre tijden)

                                             +++++++++++++++++++++++++

"Het compositieprincipe mag nooit zichtbaar zijn. Maar als er geen is zal het schilderij niet mooi zijn. Een schilder die instinctmatig werkt  zal altijd beperkt zijn door het ongeveer." Jean Brusselmans, schilder

En dit is ook van toepassing op poëzie

                                              +++++++++++++++++++++++++

Sport is zowat het leukste geblaat voor makke schapen.
Verder is het alsof je kijkt naar de getallen op een benzinepomp of een krantenpagina met aandelenkoersen.

                                              +++++++++++++++++++++++++

Een mooie vogel steek je niet in een kooi. 

                                              +++++++++++++++++++++++++

Wanneer ik sterf, sterven met mij al mijn vragen.

                                             +++++++++++++++++++++++++

onveranderd stroomt hetzelfde beschamende, kleffe jargon over de wereld, om de macht en de rijkdom van enkelen in stand te houden of te ontzien, en de onmondige massa in slaap te wiegen met hypnotische toverformules. De officiële wereld, de wereld van de Eerbiedwaardige Cultuur, bestaat bij de gratie van een ontzaglijke woordzwendel. Marcel Van Maele

                                             +++++++++++++++++++++++++

Er is geen goede of slechte muziek, geen goede of slechte poëzie. Er is alleen muziek of poëzie en dat wat de Kleren van Keizer draagt.

                                             ++++++++++++++++++++++++++

In het licht van de rede vervalt elk geloof

                                            +++++++++++++++++++++++++++

Je hebt doeners en denkers. Vooral bij de denkers heb je er die denken dat ze wat doen.  Opgetekend in Café Het Half Souke

                                            +++++++++++++++++++++++++++

“It is not nor it cannot come to good:
But break, my heart; for I must hold my tongue.”
(William Shakespeare – Hamlet Act I, Scene II, 158-159)

                                           **************************************

En écoutant les autres pour devenir quelqu’un on devient quel-con(que)
                                           **************************************

I find criticism most instructive when an expert proves to me that my facts or my grammar are wrong. Vladimir Nabokov

                                          **************************************

’Je me révolte, donc nous sommes’ Albert Camus.

                                         **************************************

Het komt erop aan om stout te zijn binnen de lijntjes. Dat is de houdbaarheidsdatum binnen in een netwerk of circuit.

                                        ****************************************

’God zij dank. Ik ben niet gelovig’ La rabia e l’orgoglio, Oriana Fallaci.

                                          ***************************************

« La parole juste ne peut naître que de notre fidélité à nous-mêmes. » - .Georges Haldas.

                                          ****************************************

« … omdat van iedereen iets in mij is, heb ik nooit geheel bij iemand gehoord, en zelfs hun haat voor mij heb ik begrepen. » - Christa Wolf.

                                          ****************************************

De hybris van de gelovige schuilt in het feit dat hij zijn geloof het exclusieve voorrecht toekent om zich niet aan kritiek te onderwerpen. Onder alle omstandigheden moet hier het woord respect gebruikt worden. Voorwaar dit is een van de laatste taboes die nog dienen weggegomd.

                                         *****************************************

En moegetergd zie ik hoe het zuurverworven recht op een vrije mening is verworden tot datgene waarover men moet zwijgen.

                                         *****************************************

Passer pour un idiot au yeux d’un imbècile est une volupté de fin gourmet, Georges Courteline

                                       *****************************************

‎" Le chien sait,mais ne sait pas qu’il sait."
Pierre Teilhard de Chardin.

                                       *****************************************

’Whatever you write, never compromise your work, and if you plan to write for money or for fame, do something else’ Samuel Becket
                                     

                                     ******************************************

Alle wijsheid ter wereld bestaat uit meeroepen met de meerderheid, T.B.REED

                                      *****************************************

"Il existe un aspect de la lecture qui vaut, je crois, qu’on s’y étende un peu, car il s’agit d’une habitude très répandue et dont à ma connaissance, on a dit bien peu de chose. Je veux parler du fait de lire aux cabinets." Ainsi Henry Miller ouvrait-il son court essai, Lire aux cabinets, publié en 1957

                                    *******************************************

“As a writer, you should not judge, you should understand.”
                                   Ernest Hemingway