Dorpsdichter

Persbericht:Doel heeft een nieuwe Dorpsdichter 

Mark Meekers, de eerste DorpsDichterDoel heeft twee jaar lang actief, strijdlustig en gewapendertaal strijd gevoerd voor het behoud van het dorp . In het ontmoetingscentrum De Doolen feliciteerde hij op zaterdagavond  21 maart 2009 onder ruime belangstelling zijn opvolger Frank De Vos. Deze historicus uit Antwerpen is een artistieke duizendpoot. Hij schrijft poëzie en proza, en musiceert. Hij won de DorpsDichterDoelwedstrijd met het sterke gedicht HABEAS CORPUS’

In zijn aanstellingsspeech vergeleek Frank De Vos Doel met een dorp waar nog vrije burgers, echte Galliërs, rondlopen, zeer tegen de zin van ‘Caesar’ Peeters. Hij besloot met een dringende oproep aan Kris Peeters om een moratorium af te kondigen op de afbraak van de huizen in Doel. Nu het lang niet zeker is dat hetSaeftinghedok er zal komen, is er geen enkele dringende reden om Doel verder te ontruimen.
Frank de Vos lanceerde een oproep voor zijn eerste project: de bedichting van Doel.

Het gedicht

Habeas Corpus

12 juni 2008

Wij hebben een lijf, omdat we geen stad zijn,
geen samengedreven vee, geen blauwe r
die aanrolt op het betonrot van een havendok


omdat we taarten eten, smoutebollen bakken,
er joelende kinderen spelen,
omdat de boer zijn boerin hier kust, er nog
een molen staat, er geen metaalmoeheid raast


omdat we geen klaplong zijn, geen palliatief verhaal,
geen geslepen gebit van een baggerkraan
omdat we hier ’s avonds de soep uitscheppen, bij elkaar
op de stoep, om ons gezicht een laatste praatje slaan


Wij hebben een lijf, omdat we geen stad zijn,
en "zie je" zeggen, en "ook zo", we ons Doel
noemen, niet Guantanamo Bay

Het juryverslag:

“Habeas corpus” is een actueel, nostalgisch en toch ook strijdvaardig gedicht waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de rechtenlozen in Doel en de gevangenen van Guantanamo Bay. Het staat sterk door zijn ritmiek en het contrast van poëtische en volkse taal. Het is een gedicht op niveau met een universele titel en krachtige beelden: “omdat de boer zijn boerin hier kust”, “omdat we hier ’s avonds de soep uitscheppen, bij elkaar op de stoep zitten…”.
De jury besliste dan ook unaniem om de eerste prijs toe te kennen aan dit gedicht.
De nieuwe dorpsdichter van Doel wordt dus Frank De Vos.
Mark Meekers, juryvoorzitter