Patricia Lasoen over ' Excisa'

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

zaterdag 14 augustus 2010 om 09:49 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 1679 maal bekeken.


Met deze nieuwe bundel ‘Excisa’’gaat Frank De Vos verder in zijn zoektocht naar een poëtische verwoording van feiten en waarheid.
Door zijn opleiding tot master in de geschiedenis en bachelor in de wijsbegeerte aan de KU Leuven, was hij reeds geboeid door’ vergankelijkheid’ en weemoed, het voorbijgaan van de dingen.
Hij debuteerde met ‘Infiniti’ in 2007. Hierop volgden, ‘In omstandigheden’ in 2008 en ‘Trek de wind niet van de wieken’ in 2009.

Frank De Vos kwam vooral als DDD (DorpsDichterDoel 2009-2011 )in de publieke belangstelling. In samenwerking met KunstDoel vzw lanceerde hij de “Bedichting van Doel”-campagne

Hij is vooral een oprechte dichter.
Steeds tast hij de grenzen af van het mogelijke en hiervoor koos hij het medium taal.

Hoezeer hij tot de essentie van het bestaan en hiermee gepaard uiteraard de dood, poogt door te dringen, bewijst de aanleiding en de inhoud van deze laatste bundel.

De titel ‘Excisa’ verwijst naar een tekst die de historicus Frank De Vos verbijsterde en bijbleef, nl. de zin “Excisa et baptisata est ab obstetrice” (uitgesneden en gedoopt door de vroedvrouw) een aantekening in een achttiende-eeuws parochiaal overlijdensregister,

De andere delen van de bundel zijn ’Vervoegd’, een cyclus met negen gedichten; mijmeringen over taal, natuur, liefde en verleden, en’ Einde loopbanen van tulpen’. Deze laatste bevat negen evocaties van onthechting met de metafoor van de vergankelijkheid, die door verwelkte tulpen aangrijpend mooi wordt uitgebeeld. Zelfs persoonlijke voornaamwoorden ontbreken quasi totaal om de onthechting te benadrukken.

Het is niet overdreven om te zeggen dat De Vos de vergankelijkheid in al zijn facetten probeert te ’verwoorden’.

En daarenboven, in zijn aangeboren hang naar onafhankelijkheid en van niets afhankelijke, maatschappelijk gerelateerde kunst lanceerde hij onlangs het aRtivistisch manifest (2 juli 2010).

Frank De Vos, een dichter om verder te volgen.
Patricia Lasoen.
 
Vorige werk: Het overstijgen van de tijdelijkheid. Terug naar overzicht Over mijn bundels Volgende werk: Henri Floris Jespers over