Henri Floris Jespers over 'Excisa'

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

zaterdag 14 augustus 2010 om 09:42 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 1604 maal bekeken.


Excisa
nieuwe bundel van Frank de Vos


In het najaar verschijnt een nieuwe bundel van Frank de Vos bij Litera-Este, de dappere Antwerpse eenmansuitgeverij die ook al werk bracht van o. a. Maris Bayar, Patricia Lasoen en Guy van Hoof.

Frank de Vos (°1956) kwam vooral als DDD (Dorpsdichter van Doel 2009-2011)in de publieke belangstelling. In samenwerking met KunstDoel vzw lanceerde hij de “Bedichting van Doel”-campagne. Meer dan zeventig dichters stuurden een gedicht in. Deze werden op witte dekzeilen overgeschreven en aan leegstaande huizen in de Pastorijstraat en aan het parochiehuis van Doel bevestigd.

Vierentwintig van deze gedichten werden gebundeld, samen met een aantal sprekende lichtdrukmalen van fotograaf Richard De Nul. De hel is geplaveid met goede bedoelingen en poëzie voor een goed doel is niet altijd doeltreffend. De literaire kwaliteit van dit elegant uitgegeven bundeltje staat echter buiten kijf. (Vermelden we hier alvast de gedichten van CDR-medewerkers of abonnees Bert Bevers, Hendrik Carette, Herman J. Claeys en Peter Holvoet-Hanssen.)

Net als Bert Bevers is Frank de Vos actief op het net en betrokken bij de organisatie van literaire en algemeen culturele evenementen. De Vos heeft reeds een paar bundels op zijn naam (Infiniti, 2007; In omstandigheden, 2009) en zetelt in de jury van de jaarlijkse Melopeeprijs van de gemeente Laarne (2.500 €).

Excisa is een bij wijlen schokkende bundel, de neerslag van de toevallige confrontatie met een aantekening in een achttiende-eeuwse parochiaal overlijdensregister, een ervaring die de historicus De Vos bijbleef en die hij nu krachtig weet te verwerken en te verwoorden. De aantekening luidde: “Excisa et baptisata est ab obstetrice” (uitgesneden en gedoopt door de vroedvrouw)

De bundel - een bezinning over het vanitas-motief - ontvouwt zich in drie bewegingen: “Excisa”, “Vervoegd” en “Einde loopbanen van tulpen”. Het eerste gedicht uit de tweede beweging onthult alvast iets over De Vos’ poëtica: (Henri-Floris Jespers)


Zoals een beeld
(Ut pictura poesis)

Kijk nog even, even, even, even. Even alsof het evenementen
langer was dan een kleurloze lach, een verwaaide dans.

Een perpetuum, steeds keert het terug.
Zij aan zij, de weemoed die wil dagen
in langere jaren, ademloos op wijzers gericht.

Op een tong hokt het voortvluchtig.
Voortvluchtig hokt het samen zonder overzicht.

Omdat het van zichzelf wordt ontroofd, de kern
nooit meer zal zijn dan strakke letters, het beeld
te rauw gehouwen en hopeloos.

Omdat onmacht ziet als een kind. Zijn blik ademt
de vlakke eenvoud, zijn oor het gesuis van schroeiende
stilte op zuiderse wind.

Hoe eenzaam kijkt de maker. Het zet zich bij, nagelt zich
aan zijn taal. En zie, het sterft in elk gedicht.


Frank DE VOS (red.), Bedichting van een dorp, s.l., s.d. [2009], ongepagineerd. Verschenen in een beperkte oplage. Te bestellen door overschrijving van 8 € op rekeningnummer 220-050839-89 van Frank De Vos (buitenlandse overschrijvingen: IBAN BE 45220050813989 - BIC GEBABEBB). De opbrengst gaat integraal naar de vzw KunstDoel.
 

 
Vorige werk: Patricia Lasoen over  Terug naar overzicht Over mijn bundels Volgende werk: Hartverwarmend (Van iemand die ik nog nooit heb ontmoet)