Verbinden by any means necessary

TEKST groter lettertype kleiner lettertype

maandag 16 januari 2017 om 13:41 uur.    |    Terug naar Proza
Dit werk werd reeds 4019 maal bekeken.


Verbinden by any means necessary.

           Anna Vandana Elizabeth Barnard (11.7.1998-18.12.2016)

Boven het kerkhof waggelen twee verdwaalde kraaien in de wind. Bijtend krijsen zij hun zoveelste cliché in het laatste licht. Als een door de regen doordrenkte deken hangt de grijze lucht boven eeuwenoude, weggezakte graven met mos als ouderdomsteken, distels en half vergane bladeren. Verwelking…

                         

In mijn vriendenkring is Anna het vierde kind dat haar leven voor dat van haar ouders voltooide; een leven dat de dood te vroeg ontwijdde. Haar naam werd een eeuwige traagheid, een woord nu rustend in een graf onder kluiten open vragen.

“Zou u de lofzang van het atheïsme afsteken voor een stervend kind of zijn ouders als de religie hen troost biedt? Ellende maakt de religie en het is daarom dat die beklagenswaardig is. Wie verbiedt er nu opium aan een stervende? En zijn wij, afgezien van wat verzuim en ontspanning, niet allemaal stervenden? “.                  

Deze milde woorden van André Comte-Sponville trekken opnieuw door mijn hoofd. Als atheïst hebben ze mij al jaren gezegend. De dienst begint met ‘’He shall feed His flock like a shepherd’ uit Händel’s “Messiah”. De melodie blijft nog uren in mij naklinken.

                                

De stampvolle St. George’s Church is half verduisterd. Anglicaanse hymnen worden gezongen, geopenbaarde waarheden voorgelezen, eeuwenoude afscheidsritualen uitgevoerd. Aan het einde van de dienst worden kaarsen ontstoken. Buiten is het pikdonker. Stoetsgewijs wordt er naar de begraafplaats gewandeld.                 

Samen met de familie, en overgekomen vrienden verzamelt de kleine gemeenschap van Brede zich rond het graf. Verzamelen als een warme rond de schouders geslagen arm, zich verbinden rond intens verdriet. De allerlaatste afscheidswoorden worden uitgesproken.

Verbinden is waaraan ik hier denk, verbinden als een krachtig werkwoord voor levensmoed. Religie komt van het Latijnse religare en betekent ‘verbinden’. Hoe dan ook en onder welke vorm dan ook: verbinden. De mens die verbindingen zoekt, moet blijven zoeken, al dan niet godsdienstig ingevuld, al dan niet met gebogen hoofd. Verbinden by any means necessary  

Brede near Rye, 14.1.2017

Frank De Vos

 
Vorige werk: EmojipoŽzie op Gedichtendag.  Terug naar overzicht Maatschappij  Volgende werk: Uitzwaai 2016 (met de glimlach van een bourgeois)